Orkla Care A/S forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt.

Orkla Care A/S afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Orkla A/S sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Præmierne kan ikke byttes til kontanter. Præmieafgift betales af Orkla Care A/S.

Konkurrencen udbydes af Orkla Care A/S, Industrigrenen 10, 2635 Ishøj. Forbehold for trykfejl og force majeure.

Læs mere om Orkla’s generelle konkurrencevilkår og -betingelser.